Terimler     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

Küçük Lugat


Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Populer ve Son Bakilanlar
. şürûr . izâc . rüyâ . terfik . mukayese . tahaffuz . girive . bâdıhevâ . heyecânât . bââsâm . derpey . makrûn . hassa . zuhr . pâye . necisülayn . risalet . teakub . remz . mütevessî . eşref . mümaşaatkâr . âzâ . mütekaid . münâsib . meyvedâr . çeşmidîl . mevâni . şuhûdî . kavmiyetçilik
. Barla . lahm . müstemir . asm . istidrâdî . vukufiyet . biiznillah . Geylânî . Şâzelî . gayyur . add . mülâtefe . mehâfet . azîmüşşân . şedîd . pürnur . celâlet . hızlân . şehrî . âbâd . evvâbin . nâşâd . pâyimâl . hayye . bârigâh . nıkmet . âlâm . şemme . kurbiyet . hasbiye


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Musallaêta?? . Çar?amba . Gramer . Il?k ?l?man . Mir?id . Ö?ür . Pol?ce . Seki . Skandal . Suret?l maun . Tekd?r . Ugursuzluk . Uncu . Ya?lay?c? . Ak?n . Antoloji . Aza . Azl . Çevre düzenlemesi . Çile çekmek . Defolu . Düet . Dülger . F?rat . Gangaster . Gangren . Göz dokturu . Güçlük . Gundel?kc? . Haks?zl?k etmek . Rüya Tabirleri

Bilmediklerimiz