Terimler     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

Küçük Lugat


Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Populer ve Son Bakilanlar
. tuvan . rehgüzâr . çiçekdâr . lemha . şehîk . âher . cadde . kahraman . cenk . izzetinefis . kesb . şerîat . münâzarât . hatem . dânâ . lenterânî . Yunanî . hendek . mülâtefe . mehâfet . cihât . eshel . Rüstem . müstahdem . karîn . Bâşid . merfû . eşrât . istinkâf . Ravzaimutahhara
. Barla . lahm . müstemir . asm . istidrâdî . vukufiyet . biiznillah . Geylânî . Şâzelî . gayyur . mülâtefe . add . azîmüşşân . mehâfet . şedîd . celâlet . pürnur . hızlân . bârigâh . şehrî . âbâd . nâşâd . pâyimâl . evvâbin . hayye . âlâm . nıkmet . kurbiyet . şemme . hasbiye


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Musallaêta?? . Çar?amba . Gramer . Il?k ?l?man . Mir?id . Ö?ür . Pol?ce . Seki . Skandal . Suret?l maun . Tekd?r . Ugursuzluk . Uncu . Ya?lay?c? . Ak?n . Antoloji . Aza . Azl . Çevre düzenlemesi . Çile çekmek . Defolu . Düet . Dülger . F?rat . Gangaster . Gangren . Göz dokturu . Güçlük . Gundel?kc? . Haks?zl?k etmek . Rüya Tabirleri

Bilmediklerimiz