Terimler     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

Rubûbiyet hakkinda bilgiler - küçük lugat

Rubûbiyet : ilâhî terbiye, Allahın bütün varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürmesi, bu esnada her nevi ihtiyaçlarını vermesi ve onları emrine itaat ettirmesi.


Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Populer ve Son Bakilanlar
. Rubûbiyet . mülzim . zayîât . hadîsişerîf . vasî . edebiyyûn . iblisâne . evc . eşrâr . bâkir . ebnâyıcins . muamelât . . vicdânsûz . zıllîye . hakperest . meşbû . rızk . Barla . elhannas . telebbüs . müeccel . mütebâyin . zevzek . berâ . bilâbedel . hezârân . hendese . kemiyet . nush
. lahm . Barla . müstemir . asm . biiznillah . add . Geylânî . şemme . mehâfet . şehrî . istidrâdî . âbâd . vukufiyet . gayyur . pâyimâl . celâlet . mülâtefe . kurbiyet . pürnur . Şâzelî . nâşâd . hayye . maamâfih . haybet . miyan . Rubûbiyet . müstekar . evvâbin . nıkmet . âlâm


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Musallaêta?? . Çar?amba . Gramer . Il?k ?l?man . Mir?id . Ö?ür . Pol?ce . Seki . Skandal . Suret?l maun . Tekd?r . Ugursuzluk . Uncu . Ya?lay?c? . Ak?n . Antoloji . Aza . Azl . Çevre düzenlemesi . Çile çekmek . Defolu . Düet . Dülger . F?rat . Gangaster . Gangren . Göz dokturu . Güçlük . Gundel?kc? . Haks?zl?k etmek . Rüya Tabirleri

Bilmediklerimiz