Terimler     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

Rubûbiyet hakkinda bilgiler - küçük lugat

Rubûbiyet : ilâhî terbiye, Allahın bütün varlıkları eksik bir hâlden mükemmel bir hâle doğru götürmesi, bu esnada her nevi ihtiyaçlarını vermesi ve onları emrine itaat ettirmesi.

8171 - 16342 - 6797 - 14968 - 5423 - 13594 - 4049 - 12220 - 2675 - 10846 - 1301 - 9472 - 17643 - 8098 -


Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Populer ve Son Bakilanlar
. Rubûbiyet . delv . hikmet . cilve . kısâsen . tekâlif . leşker . mütefeyyiz . bilakis . ehlifelsefe . müdâfaanâme . ittihâmnâme . huzûrî . Frengî . ebediyet . esvâb . mevzunen . müfteriyane . yek . habbecik . mahrec . müşir . temeddühkârâne . ümmîyet . emmâbâdü . mütâreke . insâ . mehtâb . haknümâ . astronomi
. lahm . Barla . müstemir . asm . biiznillah . istidrâdî . vukufiyet . Geylânî . add . gayyur . Şâzelî . mehâfet . mülâtefe . şehrî . âbâd . şemme . evvâbin . pürnur . şedîd . azîmüşşân . celâlet . pâyimâl . hayye . nâşâd . kurbiyet . nıkmet . Rubûbiyet . haybet . âlâm . maamâfih


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Musallaêta?? . Çar?amba . Gramer . Il?k ?l?man . Mir?id . Ö?ür . Pol?ce . Seki . Skandal . Suret?l maun . Tekd?r . Ugursuzluk . Uncu . Ya?lay?c? . Ak?n . Antoloji . Aza . Azl . Çevre düzenlemesi . Çile çekmek . Defolu . Düet . Dülger . F?rat . Gangaster . Gangren . Göz dokturu . Güçlük . Gundel?kc? . Haks?zl?k etmek . Rüya Tabirleri

Bilmediklerimiz