Terimler     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

teyemmüm hakkinda bilgiler - küçük lugat

teyemmüm : su yoksa toprakla temizlenme.

9628 - 1540 - 11168 - 3080 - 12708 - 4620 - 14248 - 6160 - 15788 - 7700 - 17328 - 9240 - 1152 - 10780 -


Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Populer ve Son Bakilanlar
. teyemmüm . dûrendişâne . istahrabat . müteşekki . tağutî . şebeke . îzâz . istatistik . kazâyâ . nevahî . imkân . fahrüddeverân . takazâ . Habîr . ferdî . dalaletpîşe . şuhûdî . mücevher . tefekkür . havsala . hurmetiribâ . mütecezzi . hikmetmedar . zihin . enerji . tecâvüzât . dâdıhak . madrûb . revâtib . mütecessis
. Barla . lahm . müstemir . asm . istidrâdî . vukufiyet . biiznillah . Geylânî . add . gayyur . Şâzelî . mülâtefe . mehâfet . azîmüşşân . şedîd . pürnur . âbâd . şehrî . celâlet . evvâbin . pâyimâl . nâşâd . şemme . hayye . hızlân . nıkmet . kurbiyet . âlâm . bârigâh . Rubûbiyet


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Musallaêta?? . Çar?amba . Gramer . Il?k ?l?man . Mir?id . Ö?ür . Pol?ce . Seki . Skandal . Suret?l maun . Tekd?r . Ugursuzluk . Uncu . Ya?lay?c? . Ak?n . Antoloji . Aza . Azl . Çevre düzenlemesi . Çile çekmek . Defolu . Düet . Dülger . F?rat . Gangaster . Gangren . Göz dokturu . Güçlük . Gundel?kc? . Haks?zl?k etmek . Rüya Tabirleri

Bilmediklerimiz