Terimler     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

tuvan hakkinda bilgiler - küçük lugat

tuvan : güç, kuvvet.

9714 - 1712 - 11426 - 3424 - 13138 - 5136 - 14850 - 6848 - 16562 - 8560 - 558 - 10272 - 2270 - 11984 -


Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Populer ve Son Bakilanlar
. tuvan . kabzıruh . tedenniyât . mütevessî . şahsiyet . ebeden . mağazî . şart . acbüzzeneb . gusse . prensip . hikmetnümâ . peygamber . şer' . huzûrî . müekked . müstevî . herîf . abluka . Şia . şöhretperest . âyin . Rezzakane . Hûd . pâyitaht . şuûrâne . çarh . şeyn . maamâfih . nahvî
. lahm . Barla . müstemir . asm . biiznillah . istidrâdî . vukufiyet . Geylânî . add . gayyur . mehâfet . Şâzelî . mülâtefe . şehrî . şemme . âbâd . evvâbin . pürnur . şedîd . celâlet . pâyimâl . azîmüşşân . hayye . nâşâd . kurbiyet . nıkmet . Rubûbiyet . haybet . maamâfih . âlâm


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Musallaêta?? . Çar?amba . Gramer . Il?k ?l?man . Mir?id . Ö?ür . Pol?ce . Seki . Skandal . Suret?l maun . Tekd?r . Ugursuzluk . Uncu . Ya?lay?c? . Ak?n . Antoloji . Aza . Azl . Çevre düzenlemesi . Çile çekmek . Defolu . Düet . Dülger . F?rat . Gangaster . Gangren . Göz dokturu . Güçlük . Gundel?kc? . Haks?zl?k etmek . Rüya Tabirleri

Bilmediklerimiz