Terimler     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z

mükellefîn hakkinda bilgiler - küçük lugat

mükellefîn : mükellefler, yükümlüler.

6647 - 13294 - 2225 - 8872 - 15519 - 4450 - 11097 - 28 - 6675 - 13322 - 2253 - 8900 - 15547 - 4478 -


Lugat     A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü W V Y Z
Populer ve Son Bakilanlar
. mükellefîn . zulümkâr . makarr . lerze . temellük . muhsinîn . vukufiyet . tevahhud . mûtekif . eşşükrülillah . îtizâl . nesebî . Barla . aleyhimüsselâm . Yürîd . mesîregâh . îtimâden . teshîrât . müessese . zıd . istinâbe . ahvâlât . Şıkk . noktainazar . mümeyyize . umre . icâbet . Müzill . müterakim . müşebbihe
. Barla . lahm . asm . müstemir . vukufiyet . istidrâdî . biiznillah . mülâtefe . Şâzelî . gayyur . Geylânî . add . azîmüşşân . mehâfet . pürnur . bârigâh . celâlet . şedîd . şuhûdî . hızlân . pâyimâl . nâşâd . evvâbin . âlâm . hayye . âbâd . şehrî . hasbiye . nıkmet . kurbiyet


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 Musallaêta?? . Çar?amba . Gramer . Il?k ?l?man . Mir?id . Ö?ür . Pol?ce . Seki . Skandal . Suret?l maun . Tekd?r . Ugursuzluk . Uncu . Ya?lay?c? . Ak?n . Antoloji . Aza . Azl . Çevre düzenlemesi . Çile çekmek . Defolu . Düet . Dülger . F?rat . Gangaster . Gangren . Göz dokturu . Güçlük . Gundel?kc? . Haks?zl?k etmek . Rüya Tabirleri

Bilmediklerimiz